Zapisnik sa skupstine _PutCA

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv

Zapisnik sa skupstine_PutC

Poziv za skupstinu

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Godisnji izvestaj za 2015.godinu

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju

Zapisnik sa skupstine

Poziv za skupstinu

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Godisnji izvestaj za 2014.godinu

Zapisnik

Odluka o raspodeli dobiti 2013

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2013

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2013-2014

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Obavestenje o broju akcija

Poziv za skupstinu akcionara

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2013

Kodeks korporativnog upravljanja

Zapisnik sa nastavka redovne sednice skupstine sa donetom Odlukom - 22.07.2013.godine

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2012

Odluka o raspodeli dobiti 2012

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2012-2013

Godisnji izvestaj 2012.pdf

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2011.godinu

Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u finansijskim izvestajima za 2011.godinu

Godisnji finansijski izvestaj GFI-PD

Rev.izvestaj 2011 Cacak

Godisnji izvestaj o poslovanju drustva

Izjava

Napomena uz fin.izvestaj